Popis rodu - Láčkovice

Trocha historie
Láčkovice byla objevena botanikem Archibaldem Menziesem koncem 18. století. Botanicky byla pojmenována a popsána francouzským botanikem Labillardiérem až na začátku 19. století.
Popis druhu a prostředí

Jak již je uvedeno výše, láčkovice je malá, vlhkomilná rostlina, žijící víceméně na stinných a zamokřených místech. Pasti láčkovice dosahují rozměrů od 4 až do 9 cm a podle intenzity světla, jsou různě zbarvené – pokud jsou alespoň část dne na plném slunci, mohou být až rudě zbarvené, pokud jsou stále ve stínu, zůstávají zelené. Pestré zbarvení víčka (které obsahuje tzv. fenestrace – průhledná okénka) láká hlavně létající hmyz. Lezoucí hmyz je k nitru pasti naváděn pomocí ochlupení, které se zbíhá po vnějších stěnách pasti. Pod víčkem a na obústí pasti jsou tzv. žlázy, které hmyzu "chutnají". Pokud hmyz leze směrem do nitra láčky (kde je největší počet těchto žláz) je ještě ve svém správném pohybu nucen chloupky, otočenými směrem do vnitřku pasti. Když hmyz dojde až na okraj láčky, tak se již na hladké stěně neudrží a padá do nitra pasti, kde je již přítomna tekutina s trávicími enzymy a s množstvím mikroorganismů, které napomáhají trávení. U hmyzu je tráven pouze jeho vnitřek – chitinová schránka zůstává nedotčena. Hmyz se ani později nerozkládá a tudíž nevydává žádný zápach.
V zimě tvoří láčkovice nemasožravý typ listů, který je kopisťovitého tvaru a spolu s několika láčkami tvoří růžici velkou pouze něco okolo 10 - 20 cm v průměru.
Květy láčkovice jsou malé a bělavé a vyrůstají až na 70 cm dlouhém stvolu.
Láčkovice neprodělává vyslovenou dobu klidu (dormace) a roste po celý rok.

Láčkovice australská (Cephalotus follicularis) je jediným zástupcem svého druhu. Je to nevelká, vlhkomilná, pozemní rostlina, která má své přírodní stanoviště v Austrálii, kde obývá jen asi 400 km dlouhý a maximálně 16 km do vnitrozemí sahající pobřežní pás u Jihoaustralské pánve. Láčkovice sídlí většinou na stinných a velice vlhkých místech, v porostu trav a nízkých keřů.