Popis rodu - Láčkovka

Trocha historie
Láčkovka byla objevena již v 17. století. První zmínku o láčkovkách referoval francouzský guvernér E. Flacourte, a to přesněji o zajímavém nálezu na Madagaskaru (láčkovka madagarská). Vědecké jméno (Nepenthes) přidělil celému rodu C. Linné v roce 1723.
Popis druhu a prostředí
Láčkovky (Nepenthes) jsou velmi rozmanitý rod pozemních nebo epifytických masožravých rostlin. V přírodě dorůstají do velikosti až 20 m a u starších jedinců lodyhy dřevnatí. Láčkovky jsou považovány za nekorunované královny masožravých rostlin.
Láčky (pasti) láčkovek se nalézají na konci jejich listů. Některé rostliny mají pasti na všech listech, jiné jich zas mají méně - celkem třeba jen tři. Samotná láčka (konvice) je po dobu růstu listu zakrnělá a začíná se vyvíjet teprve, až když je zcela vyvinut nosný list. Víčko láčky je po celou dobu jejího vývinu spojené s láčkou (past je tak uzavřena). Samotné víčko se od zbytku pasti oddělí (past se otevře), až když je vývoj pasti ukonce. Pasti láčkovek jsou nejen každá odlišně zbarvená, ale liší se i ve velikosti a tvaru. Jsou uzpůsobeny k lovu větších živočichů, než jak je tomu u jiných rodů. Proto se není čemu divit, že u každého druhu je past odlišně velká - od několika centimetů až po 50 cm a také objemově různorodá - od několika málo mililitrů až po 3,5 litru. V takto velkých pastech byly nalezeny kostry a zbytky obratlovců. Úponky, na kterých je láčka zavěšena, bývají opatřeny nektarovými žlázami a zároveň slouží jako přístup k pastem pro lezoucí hmyz. Tyto úponky mohou unést dokonce i několik kilogramů. Mimo jiné mají také za úkol rostliny ukotvit tak, že se omotají okolo jiné rostliny.
Další rozdělení láček je podle typu a tvaru. Prvním typem jsou tzv. horní láčky. Ty jsou na vnější straně mírně štětinovitě okřídlené, spodní jsou při zemi, částečně zapuštěné v humusu a mají dobře vyvinutá okřídlení po stranách. Jsou zavalité a soudečkovité. Přechodem mezi horními a spodními láčkami jsou jakožto druhým typem válcovité láčky. Samotná láčka je tuhá a pružná. U vstupu do pasti, se nachází ztvrdlé, vroubkované obústí. Nad ním je víčko chránící past před zředěním trávicí tekutiny, která se nachází v každé pasti. Vnitřní stěny láčky jsou voskové, hmyzu se při snaze vyšplhat zpět na nohy nalepí mikroskopické částečky vosku, které jim znemožňují šplhání. Hmyz je k pastím lákán pomocí barvy, vydávaným zápachem a nektarovými žlázami. Létající hmyz, po přistání na víčku, je dále také váben zesilujícími se žlázami na obústí pasti, kde se již není schopen udržet a padá do tekutiny v láčce. Lezoucí hmyz je do nitra pasti směřován dvěma štětinovitými křídly. Uvnitř pasti se nachází trávicí tekutina společně s trávicími enzymy. Kyselost roztoku se během několika hodin upraví na optimální hodnotu a kořist je postupně strávena. Životnost jednotlivých pastí je rozdílná, některé mohou vydržet jen pár týdnů, jiné zase až jeden rok. Podobně je to i s listy.
Láčkovky jsou dvoudomé, tzn. že se dělí na samčí a samičí rostliny. Květy láčkovek jsou asi 1cm velké, nevýrazně zbarvené žlutozeleně až do hněda. Semena dozrávají po 2 - 3 měsících. Jsou velká 5 - 15mm.

Láčkovky se vyskytují v pásmu tropického deštného lesa a vyhovuje jim velmi vlhké prostředí. Součastně jsou velmi světlomilné, a tak se vyskytují na okrajích lesů při vodních tocích.
Již z přírodního stanoviště láčkovek vyplývá, že potřebují vysokou vzdušnou vlhkost. Proto je najdeme především v deštných lesech. Láčkovky jsou světlomilné, a proto se nachází na světlejších místech lesa. Většina druhů roste formou liany, u které se délka rostlin pohybuje okolo 1 - 20m. Některé zase vytváří přízemní keře, jiné rostou v korunách stromů.