Tučnice - pěstování

Při psaní této stránky, jsem se opíral především o publikaci "Masožravé rostliny - Podrobný návod na pěstování" od Kamila Páska. Pro podrobnější informace, doporučuji tuto knihu zakoupit. Více informací o knihách naleznete na stránce věnované literatuře o masožravých rostlinách.
 

Protože se tučnice dělí na několik skupin, je pěstování rozděleno na několik částí.

Tučnice s přezimovacími pupeny
Tučnice Latinské Ameriky s dvojtvarými a jednotvarými růžicemi
Tučnice s jednotvarými růžicemi

 


Tučnice s přezimovacími pupeny

Stručný přehled

rozptýlené světlo (východní, jižní nebo západní okno)
vláknitá rašelina s křemišitým pískem (2:1)
maximálně do 25°C
0°C - 5°C
60% - 80%
udržujeme substrát vlhký a chladný, záléváme do podmisky
žádné!
není nutné

 


 

Druhy

Pinguicula algida, P. alpina, P.balcanica, P.balcanica var. tenuilaciniata, P.bohemica, P.corsica, P.fiorii, P.grandiflora, P.grandiflora ssp. rosea, P.leptoceras, P.longifolia, P.longifolia ssp. causensis, P.longifolia ssp. dertosensis, P.longifolia ssp. reichenbachiana, P.macroceras, P.macroceras ssp. nortensis, P.macroceras var. macroceras, P.mundi, P.nevadensis, P.poldinii, P.ramosa, P.vallisneriifolia, P.variegata, P.villosa, P.vulgaris

Nádoby

Tučnice sázíme do plastových květináčů přiměřené velikosti.

Osvětlení

Tučnice mají raději rozptýlené světlo nebo polostín. Volíme takové umístění, kde je sluneční svit během dne nejkratší.

Substrát

Jako optimální kyselejší substrát složený ze smíchání vláknité rašeliny s různozrnným křemenným pískem a štěrkem v poměru 2:1.

Teplota

Teplotně jsou tyto tučnice náročnější spíše na chladné prostředí. Nedají se proto dlouhodobě pěstovat ve skleníku nebo v bytě. Vyžadují výrazné poklesy nočních teplot v rozmezí 0°C - 10°C. Denní teplota by neměla přesáhnout 25°C. Tučnice přežívají nepříznivé letní i zimní podmínky pomocí dormantního pupene. Během zimy, kdy rostliny vytvoří hibernakula (přezimující pupen) uložíme rostlinky i s květináčem do lednice (zabalené do krabičky nebo do sáčku). Substrát musí zůstat stále vlhký.

Vlhkost

Rostliny vyžadují vyšší vzdušnou vlhkost v rozmezí 60% - 80%. Mlžení rostlinám prospívá.

Zalévání

Tučnice zaléváme pouze do podmisky. Některé druhy je nutné chránit dokonce před deštěm, aby nevyplavil nezakořeněná hibernakula. Substrát je nutné udržovat stále vlhký a chladný. K zalévání doporučuji používat vodu měkkou - dešťovou nebo destilovanou. Tvrdou a vápenitou vodu z vodovodní sítě nelze doporučit. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou z vodovodní sítě - to moc nedoporučuji (obsahuje minerální látky, které postupně znehodnocují substrát).

!! Pozor, nezalévat tvrdou a vápenitou vodou z vodovodní sítě, rostlina tak může brzy zajít !!

Škůdci

Rostliny nejsou příliš náchylné k savým škůdcům, jako jsou mšice nebo svilušky. Pokud se ale na rostlince objeví, použijeme vhodný insekticid. Častěji jsou tučnice napadány houbovými chorobami. Při výskytu tohoto onemocnění i jako prevenci (na hibernakula) použijeme vhodný fungicid.

Pasti

Pasti, tak jako u všech rostlin mají omezenou životnost. Když pomalu začínají od konečků usychat, neznamená to nic jiného, než že je past stará. Je to normální jev, takže se ničeho nemusíte bát. Až past uschne celá, je vhodné ji u kmínku rostliny odstranit. Staré pasti nepůsobí moc hezkým dojmem, ale hlavně předejdete možným plísním, které se na ní mohou vyskytnout.

Květy

Květy bývají velké a ozdobné, navíc samosprašné. Vyrůstají na několikacentimetrovém květním stvolu. Kvetou asi týden.

Semena

Jsou velmi podobná semenům rosnatek - černá, ne větší jak 1mm. Dozrávají po odkvětu v semeníku.

Přesazování

Přesazujeme každoročně v zimním období, když rostliny přečkávají zimu v přezimovacích pupenech.

Rozmnožování

Generativní množení za pomoci semen provádíme časně z jara na pěstební substrát. Semena musejí nejprve projít chladovou stratifikací. tu zajistíme tak, že semena dáme na navlhčenou vatu, uzavřeme je do krabičky nebo do sáčku a dáme na několik týdnů (2-4) do lednice. Následně vysetá semena klíčí během prvních pár týdnů. Je třeba zajistit pravidelné noční poklesy teplot.

Vegetativní množení je nejvhodnější způsob pro rozmnožení tučnic. Rozmnožují se oddělením postranních přezimovacích pupenů nebo malých oddělků při přesazování.

Hnojení

Rostliny NEHNOJIT žádnými hnojivy pro venkovní a pokojové rostliny! Všechny masožravé rostliny žijí v půdách, které jsou velmi chudé na živiny. Tyto živiny získávají z polapené kořisti. Kořenový systém masožravek je poměrně málo vyvinutý, slouží hlavně k uchycení rostliny a jako zásobárna vody - živiny se takto pro rostlinu nezískávají.

Krmení

Není bezpodmínečně nutné pro život rostliny. Je to jen jakýsi "pamlsek", kterým rostlince přilepšíte. Pokud jsou rostlinky přes léto ve volném prostoru, nachytají si dostatek potravy sami. Pokud jsou celoročně v bytě, můžete jim "předhodit" např. mouchu 1x za měsíc. Kořist by měla být živá, protože tím jak se chce z pasti dostat ven, tak svým pohybem uvnitř pasti pobídne rostlinku k tomu, aby začala vylučovat trávicí šťávy a kořist tak mohla být následně strávena (její chitinová schránka však zůstane v pasti vždy).

 

 

 


Tučnice Latinské Ameriky s dvojtvarými a jednotvarými růžicemi

Stručný přehled

rozptýlené (východní, jižní nebo západní okno)
rašelina, drcený vápenec a perlit (1:1:1)
15°C - 28°C
14°C - 16°C
50% - 70%
maximální, shora nebo do podmisky
žádné!
není nutné

 


 

Druhy

Pinguicula acuminata, P. agnata, P.colimensis, P.crassifolia, P.cyclosecta, P.debbertiana, P.ehlersiae, P.emarginata, P.esseriana, P.gigantea, P.gracilis, P.gypsicola, P.hemiepiphytica, P.heterophylla, P.immaculata, P.jaumavensis, P.kondoi, P.laueana, P.macrophylla, P.medusina, P.moctezumae, P.moranensis, P.orchidioides, P.rotundiflora, P.sharpii, P.zecheri

Nádoby

Tučnice sázíme do plastových květináčů přiměřené velikosti.

Osvětlení

Tučnice mají raději dostatek rozptýleného světla, snesou i polostín. Volíme takové umístění, kde je sluneční svit během dne nejkratší.

Substrát

Základním substrátem pro úspěšné pěstování je smíchání rašeliny, perlitu a drceného vápence v poměru 1:1:1.

Teplota

Během letní vegetace tučnice potřebují teploty v rozmezí 15°C - 28°C. Při vyšší teplotě - nad 28°C zastavují svůj růst, ale jinak je snašejí poměrně dobře. Pro zimování je nejlepší teplota v rozmezí 14°C - 16°C.

Vlhkost

Tučnicím postačuje normální vzdušná vlhkost, která je v bytě nebo venku. Je žádoucí rostliny rosit, aby si případnou ztrátu vody mohli bezproblému takto doplnit.

Zalévání

Tučnicím se udržuje pouze vlhký substrát. Pokud rostou, mohou během vegetační sezony stát trvale ve vodě. Na zimu drasticky omezíme zálivku až do vyschnutí substrátu - rostliny použe mlžíme na listy. K zalévání doporučuji používat vodu měkkou - dešťovou nebo destilovanou. Tvrdou a vápenitou vodu z vodovodní sítě nelze doporučit. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou z vodovodní sítě - to moc nedoporučuji (obsahuje minerální látky, které postupně znehodnocují substrát).

!! Pozor, nezalévat tvrdou a vápenitou vodou z vodovodní sítě, rostlina tak může brzy zajít !!

Škůdci

Rostliny velmi často napadají mšice. Na ty použijte příslušný insekticid. Jako dalščí bývá rostlina napadena gemmy plísně (často v nevětraných akváriích a sklenících). Při napadení plísněmi použijte fungicid ( Topsin, Euparen, Fundazol). Pokud jsou tučnice pěstovány při vysoké vzdušné vlhkosti, mohou vyhnít.

Pasti

Pasti, tak jako u všech rostlin mají omezenou životnost. Když pomalu začínají od konečků usychat, neznamená to nic jiného, než že je past stará. Je to normální jev, takže se ničeho nemusíte bát. Až past uschne celá, je vhodné ji u kmínku rostliny odstranit. Staré pasti nepůsobí moc hezkým dojmem, ale hlavně předejdete možným plísním, které se na ní mohou vyskytnout.

Květy

Květy bývají velké a ozdobné, navíc samosprašné. Vyrůstají na několikacentimetrovém květním stvolu. Kvetou asi týden.

Semena

Jsou velmi podobná semenům rosnatek - černá, ne větší jak 1mm. Dozrávají po odkvětu v semeníku.

Přesazování

Jen pokud je to nutné, jinak asi jednou za 2 - 3 roky. Nejlépe na konci zimy, ještě než začnou rostliny obnovovat svůj růst.

Rozmnožování

Generativní množení za pomoci semen provádíme časně z jara na pěstební substrát. Semena se vysévají při teplotě v rozmezí 15°C - 28°C. Výsev lze provádět i na čistý perlit. Semena klíčí během několika dnů až týdnů. Vyklíčeným semenům je nutné větrat.

Vegetativní množení je nejvhodnější způsob pro rozmnožení tučnic. Rozmnožujují se oddělením listových růžic.

Hnojení

Rostliny NEHNOJIT žádnými hnojivy pro venkovní a pokojové rostliny! Všechny masožravé rostliny žijí v půdách, které jsou velmi chudé na živiny. Tyto živiny získávají z polapené kořisti. Kořenový systém masožravek je poměrně málo vyvinutý, slouží hlavně k uchycení rostliny a jako zásobárna vody - živiny se takto pro rostlinu nezískávají.

Krmení

Není bezpodmínečně nutné pro život rostliny. Je to jen jakýsi "pamlsek", kterým rostlince přilepšíte. Pokud jsou rostlinky přes léto ve volném prostoru, nachytají si dostatek potravy sami. Pokud jsou celoročně v bytě, můžete jim "předhodit" např. mouchu 1x za měsíc. Kořist by měla být živá, protože tím jak se chce z pasti dostat ven, tak svým pohybem uvnitř pasti pobídne rostlinku k tomu, aby začala vylučovat trávicí šťávy a kořist tak mohla být následně strávena (její chitinová schránka však zůstane v pasti vždy).

 

 

 

 


Tučnice s jednotvarými růžicemi

Stručný přehled

rozptýlené (východní, jižní nebo západní okno)
rašelina a křemičitý písek (1:1)
17°C - 25°C
17°C - 25°C
60% - 80%
maximální, shora nebo do podmisky
žádné!
není nutné

 


 

Druhy

P. albida, P. antarctica, P. caerulea, P. crystallina, P. crystallina ssp. hirtiflora, P. filifolia, P. ionantha, P. lignicola, P. lusitanica, P. lutea, P. planifolia, P. primuliflora, P. pumila

Nádoby

Tučnice sázíme do plastových květináčů přiměřené velikosti.

Osvětlení

Tučnice mají raději dostatek rozptýleného světla, snesou i polostín. Volíme takové umístění, kde je sluneční svit během dne nejkratší.

Substrát

Základním substrátem pro pěstování je smíchání rašeliny a křemičitého písku v poměru 1:1.

Teplota

Během celého roku tučnice potřebují teploty v rozmezí 17°C - 25°C. Noční pokles by měl být okolo 20°C. Teploty pod 15°C jsou pro rostliny kritické a rostliny mohou uhynout.

Vlhkost

Rostilny vyžadují vyšší vzdušnou vlhkost v rozmezí 60% - 80%. Mlžení rostlinám neprospívá.

Zalévání

Tučnicím se udržuje pouze vlhký substrát. Pokud rostou, mohou během vegetační sezony stát trvale ve vodě. Na zimu drasticky omezíme zálivku až do vyschnutí substrátu - rostliny použe mlžíme na listy. K zalévání doporučuji používat vodu měkkou - dešťovou nebo destilovanou. Tvrdou a vápenitou vodu z vodovodní sítě nelze doporučit. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou z vodovodní sítě - to moc nedoporučuji (obsahuje minerální látky, které postupně znehodnocují substrát).

!! Pozor, nezalévat tvrdou a vápenitou vodou z vodovodní sítě, rostlina tak může brzy zajít !!

Škůdci

Rostliny velmi často napadají mšice. Na ty použijte příslušný insekticid. Jako dalščí bývá rostlina napadena gemmy plísně (často v nevětraných akváriích a sklenících). Při napadení plísněmi použijte fungicid ( Topsin, Euparen, Fundazol). Pokud jsou tučnice pěstovány při vysoké vzdušné vlhkosti, mohou vyhnít.

Pasti

Pasti, tak jako u všech rostlin mají omezenou životnost. Když pomalu začínají od konečků usychat, neznamená to nic jiného, než že je past stará. Je to normální jev, takže se ničeho nemusíte bát. Až past uschne celá, je vhodné ji u kmínku rostliny odstranit. Staré pasti nepůsobí moc hezkým dojmem, ale hlavně předejdete možným plísním, které se na ní mohou vyskytnout.

Květy

Květy bývají velké a ozdobné, navíc samosprašné. Vyrůstají na několikacentimetrovém květním stvolu. Kvetou asi týden.

Semena

Jsou velmi podobná semenům rosnatek - černá, ne větší jak 1mm. Dozrávají po odkvětu v semeníku.

Přesazování

Jen pokud je to nutné, jinak asi jednou za 2 - 3 roky. Nejlépe na konci zimy, ještě než začnou rostliny obnovovat svůj růst.

Rozmnožování

Generativní množení za pomoci semen provádíme časně z jara na pěstební substrát. Semena se vysévají při teplotě v rozmezí 15°C - 25°C. Semena klíčí během několika týdnů. Vyklíčeným semenům je nutné větrat.

Vegetativní množení je nejvhodnější způsob pro rozmnožení tučnic. Rozmnožujují se oddělením listových růžic, které mají více růstových vrcholů.

Hnojení

Rostliny NEHNOJIT žádnými hnojivy pro venkovní a pokojové rostliny! Všechny masožravé rostliny žijí v půdách, které jsou velmi chudé na živiny. Tyto živiny získávají z polapené kořisti. Kořenový systém masožravek je poměrně málo vyvinutý, slouží hlavně k uchycení rostliny a jako zásobárna vody - živiny se takto pro rostlinu nezískávají.

Krmení

Není bezpodmínečně nutné pro život rostliny. Je to jen jakýsi "pamlsek", kterým rostlince přilepšíte. Pokud jsou rostlinky přes léto ve volném prostoru, nachytají si dostatek potravy sami. Pokud jsou celoročně v bytě, můžete jim "předhodit" např. mouchu 1x za měsíc. Kořist by měla být živá, protože tím jak se chce z pasti dostat ven, tak svým pohybem uvnitř pasti pobídne rostlinku k tomu, aby začala vylučovat trávicí šťávy a kořist tak mohla být následně strávena (její chitinová schránka však zůstane v pasti vždy).